Mat

Historien bakom maten

Historien bakom matlagningen

 • Hur matlagning har utvecklats genom historien
 • Tekniker och verktyg som används i matlagning
 • Matlagningens roll i kultur och samhälle

Historien bakom matkultur

 • En översikt av hur matkulturen har utvecklats genom historien
 • Kulturella skillnader i matlagning och matkonsumtion
 • Matkulturens betydelse för samhället
tallrik med skaldjur

Kött

 • Kött som en viktig del av kosten genom historien
 • Hur köttkonsumtionen har förändrats över tid
 • Diskussion kring etiska och miljömässiga aspekter av köttkonsumtion

Fisk & Skaldjur

 • Fisk och skaldjur som viktiga proteinkällor genom historien
 • Hur fiskkonsumtionen har förändrats över tid
 • Fisk och skaldjur som en viktig del av matkulturen i kustsamhällen

Grönsaker

 • Grönsaker som en viktig del av kosten genom historien
 • Hur grönsakskonsumtionen har förändrats över tid
 • Grönsaker som en viktig del av matkulturen i olika kulturer

Frukt

 • Frukt som en viktig del av kosten genom historien
 • Hur fruktkonsumtionen har förändrats över tid
 • Frukt som en viktig del av matkulturen i olika kulturer

Spannmål & Baljväxter

 • Spannmål och baljväxter som viktiga källor till kolhydrater och protein genom historien
 • Hur konsumtionen av spannmål och baljväxter har förändrats över tid
 • Spannmål och baljväxter som en viktig del av matkulturen i olika kulturer
kvinnlig kock i ett restaurangkök

Matkultur världen över 

 • En översikt av matkulturer i olika delar av världen
 • Kulturella skillnader i matlagning och matkonsumtion
 • Matens betydelse för samhället i olika delar av världen

Mattraditioner i olika länder

 • En översikt av mattraditioner i olika länder
 • Kulturella skillnader i matlagning och matkonsumtion
 • Mattraditioners betydelse för samhället i olika länder

Regional matkultur

 • Regioners unika matkulturer och matkonsumtion
 • Traditionella maträtter och tillagningsmetoder inom en region
 • Matens betydelse för lokala samhällen och ekonomier

Mat & Hälsa

 • Matens betydelse för hälsa och välbefinnande
 • Näringsämnen och deras funktioner i kroppen
 • Diskussion kring hälsosam matkonsumtion och dietval

Näringslära

 • Vetenskapen om näringsämnen och dess funktioner i kroppen
 • Historisk utveckling av näringslära
 • Nutritionsrelaterade sjukdomar och deras förebyggande och behandling

Mat & Kost

 • Diskussion kring mat och kosthållning
 • Betydelsen av att äta en balanserad kost
 • Matkultur och kosthållning
Rulla till toppen